نرم افزار های مالی - اداری

سیستم‌های مالی 

گروه ویستا جهت پاسخگويی به تمامی نيازهای يك سازمان دانش محور در تلاش است تا راهکارهای جامع مالی، صنعتی و اداری ارائه نماید، در این صفحه تلاش گردیده تا شما را با محصولات سیستم‌های مالی ویستا به شرح زير آشنا نماییم  :

 


 


حسابداری مالی 

:: معرفی حساب ها

 • طبقه بندي حساب ها در چهار سطح جهت پاسخگويي به نياز متنوع تمامي سازمان ها و شركت ها
 • تعريف حساب هاي تفصيلي شناور در چهار سطح مستقل و ارتباط هريك از تفصيلي ها با معين هاي مختلف
 • تعيين مشخصات و وي‍ژگي هاي هر يك از حساب هاي معين بر اساس ارزي ، تعدادي ، شماره و تاريخ پيگيري
 • امكان طبقه بندي حساب هاي تفصيلي بصورت درختواره و همچنين ارتباط خطي با يكديگر
 • انتخاب عنوان و طول كدينگ حساب ها و تفصيلي هاي شناور جهت طراحي ساختار كدينگ متناسب با نياز شركت
 • تعيين سطح دسترسي براي هريك از حساب هاي جهت رويت توسط ساير سيستم ها
 • ايجاد كدينگ حساب و تفصيلي شناور توسط سيستم يا كاربر بطور دلخواه در تمامي سطوح

:: مديريت اسناد حسابداری

 • ايجاد امكانات متعدد در محيط سند حسابداري جهت كاربري آسان و دسترسي به تمامي امكانات سيستم حسابداري
 • امکان استفاده کامل از صفحه کلید در محیط سند حسابداری جهت درج اطلاعات سند و تسریع در عملیات
 • ذخيره اسناد حسابداري در سه وضعيت : ثبت اوليه ، ثبت نهايي و ثبت قطعي جهت بررسي و كنترل هاي لازم
 • صدور سند حسابداري در يك تاريخ خاص بطور همزمان توسط كاربران متعدد و مرتب سازي اسناد بطور هوشمند
 • جستجوي تمامي اطلاعات مندرج در اسناد حسابداري و ارائه گزارشي كامل جهت دسترسي به سند مورد نظر
 • شناسايي اسناد ارسال شده خودكار از ساير سيستم ها در محيط پيش نويس و اعمال كنترل هاي داخلي

:: عمليات طي سال و امكانات ويژه

 • تبديل كد و نام حساب ها در تمام سطوح در صورت وجود گردش و استفاده در اسناد حسابداري
 • تبديل كد و نام گروه و ريز تفصيلي ها در تمام سطوح در صورت وجود گردش و استفاده در اسناد حسابداري
 • تغيير وضعيت اسناد از ثبت اوليه به ثبت نهايي و ثبت قطعي و برگشت عمليات در صورت دسترسي مجاز
 • حذف گروهي اسناد حسابداري با امكان انتخاب شماره و تاريخ سند حسابداري مورد نظر
 • ادغام دو يا چند سند با هم و ايجاد سند جديد ادغام شده به جاي اسناد انتخاب شده قبلي

:: عمليات پايان سال مالي

 • تعريف فعاليت هاي سود و زياني جهت شناسايي عملكرد هر فعاليت و بستن حساب هاي موقت به تفكيك فعاليت
 • صدور سند افتتاحيه و اختتاميه توسط سيستم و اعمال كنترل مانده با ماهيت و صدور اسناد حسابداري تعديلي
 • تهيه سند كل بطور روزانه و خلاصه ماهانه براي دوره هاي زماني مورد نظر جهت سهولت تحرير دفاتر قانوني
 • صدور اعلاميه بدهكار و بستانكار براي اعلام آخرین وضعیت طرف های تجاری

:: گزارشات استاندارد و مديريتي

 • گزارش از کدینگ حساب های تعریف شده در کلیه سطوح به همراه درختواره کدینگ و نمایش کدینگ حساب های معین مرتبط با گروه و ریز تفصیلی ها در تمام سطوح و بالعکس تحت عنوان مجموعه حساب ها
 • گزارش ریز اسناد حسابداری جهت مرور خلاصه اطلاعات درج شده در اسناد حسابداری شامل : سال مالی، جمع ریالی، تعداد ردیف ، وضعیت سند ، صادر کننده ، نام زیر سیستم ارسال کننده اطلاعات و ..........
 • گزارش وضعیت اسناد حسابداری به منظور اطلاع از تعداد اسناد تنظیم شده به تفکیک صادرکننده و آخرین وضعیت
 • گزارش دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل به ریز اسناد ، خلاصه روزانه و خلاصه ماهانه جهت تحریر دفاتر
 • گزارش دفتر حساب با انتخاب محدوده گزارش توسط کاربر جهت اخذ گزارشات دفتر یک سال مالی یا چندین سال با هم و یا به تفکیک ماه ، با در نظر گرفتن تمام سطوح تفصیلی یا یک سطح تفصیلی خاص
 • گزارش تراز حساب ها بصورت چهار ستونی ، شش ستونی ، هشت ستونی و تمام سطوح با قابلیت تعدادی، ارزی و لاتین
 • گزارش تراز مستقل از تفصیلی ها در تمام سطوح با قابلیت تعدادی، ارزی و لاتین
 • گزارش مرور حساب ها در تمام سطوح به صورت ساده و تحلیلی ، بررسی گردش حساب ها ، اسناد حسابداری و ......
 • گزارش اعلامیه بدهکار و بستانکار شامل گزارش کنترلی اعلامیه های صادره ، اعلامیه های تکراری و ....
 • گزارش های ساده و تحلیلی از دفاتر به تفکیک شعب ، ریالی ، ارزی ، مقداری و لاتین
 • طراحی گزارشات مورد نیاز بصورت ساده و ترکیبی توسط کاربر و همچنین تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای
 • گزارشات جامع از عملکرد کاربران در محیط شبکه به تفکیک زمان ، نوع فرم و عملیات انجام شده
 • ارسال کلیه گزارشات با فرمت Excel ، Html ، Pdf ، Xml و Txt

زير سيستم حسابداری ارزی 

:: امکانات و ویژگی ها

 • تعریف نرخ های برابري ارز به ریال
 • ثبت تغییرات نرخ ارزها به صورت روزانه یا در یک دوره تاریخ دلخواه با حفظ سوابق نرخ های تعریف شده قبلی
 • امکان ثبت چند نرخ ارز در یک روز
 • تعریف ضریب تبدیل ارز ها به ریال و همچنین به یکدیگر
 • تعریف نرخ های اطلاعاتی ارز ها جهت اخذ گزارشات مورد نیاز و خاص
 • تخصیص ارز مورد نظر به حساب های تسعیر پذیر در سطح معین حساب ها و تفصیلی های شناور
 • ثبت اطلاعات اسناد ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارزی و برعکس در محیط سند حسابداری
 • صدور سند تسعیر ارز برای معین های تسعیر پذیر مطابق با نرخ های ثبت شده در جدول نرخ عملیاتی ارز

:: گزارشات اصلی

 • گزارش تراز جامع در سطوح مختلف حساب ها و تفصیلی ها به تفکیک انواع ارز
 • گزارش از جدول اطلاعاتی سوابق ارزی با لحاظ ارز پایه و ارز تبدیل به تفکیک تاریخ های موثر
 • گزارش توجیهی تسعیر نرخ ارز به همراه مشخصات شماره سند تسعیر ارز
 • گزارش گردش دفاتر حساب و تفصیلی بر اساس نرخ ارز انتخابی توسط کاربر
 • گزارش مرور حساب ها با امکان مرور حساب ها ی ارزی در تمام سطوح حساب ها


:: امكانات و ويژگي ها

 • تجميع حساب ها در سطح حساب هاي معين و در سطح حساب هاي تفصيلي شناور
 • تعريف حساب هاي معين در بانك اطلاعاتي مركز بصورت منحصر به فرد
 • انتقال حساب هاي معين از بانك اطلاعاتي مركز به ديگر بانك هاي اطلاعاتي مقصد (شعب)
 • تعريف حساب هاي تفصيلي در بانك اطلاعاتي مركز بصورت منحصر به فرد
 • انتقال حساب هاي تفصيلي از بانك اطلاعاتي مركز به ديگر بانك هاي اطلاعاتي مقصد (شعب)
 • امكان تشخيص كد حساب و عنوان حساب هاي معين و تفصيلي كه در مبداء و مقصد مغاير مي باشند
 • امكان يكسان سازي يا جايگزيني كد و نام حساب هاي معين و تفصيلي در بانك اطلاعاتي مبداء و مقصد
 • انتقال اسناد از بانك اطلاعاتي مبداء(شعبه) به مقصد (تجميع) بصورت دوره اي و يا يك به يك اسناد حسابداري
 • انتقال اسناد از بانك اطلاعاتي مبداء(شعبه) به مقصد (تجميع) به تفكيك ثبت اوليه يا ثبت نهايي
 • امكان يكسان سازي اسناد حسابداري بر اساس تغييرات اسناد حسابداري در شعبه
 • امكان حذف اسناد تجميع شده و بازگشت به مرحله قبل از تجميع اسناد حسابداري

:: گزارشات اصلي

 • اخذ مجموعه گزارشات دفاتر و تراز از حساب هاي تجميع شده شعب و مركز و يا به تفكيك هر شعبه
 • گزارش از اسناد حسابداري مازاد در بانك اطلاعاتي مركز (تجميع)
 • گزارش از اسناد حسابداري غير يكسان كه در كد حساب و يا عنوان حساب (محتوا) با هم مغايرت دارند
 • گزارش مغايرت از اسناد حسابداري غير يكسان كه در كد حساب و يا عنوان حساب (محتوا) با هم مغايرت دارند
 • گزارش مغايرت سرجمع مبلغ اسناد حسابداري ارسال شده از بانك اطلاعاتي مبداء با مقصد (تجميع)

تماس با ما

شرکت صنعت تجارت ویستا تک

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، بعد از جنت آباد، روبروی مسجد نظام مافی

مجتمع اداری اترک، طبقه 5، واحد 514

تلفن :46092365 -  46092366 
نمابر: 46092367

پست الکترونیک : این آدرس پست الکترونیک توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وب : www.vistagroupco.com